Varmepumpe er gunstig til oppvarming

Varmepumpe er gunstig til oppvarming

Varmepumper er det foretrukne alternativet for miljøvennlig oppvarming. Mer enn 850 000 boliger i Norge varmes opp med varmepumpe i Norge.

Det finnes en rekke løsninger på markedet, men ikke alle kan brukes til oppvarming av hele boligen. En luft-til-luft varmepumpe henter for eksempel varme fra uteluften og avgir varme ved å sirkulere inneluft gjennom innedelen av varmepumpen. Denne kan med andre ord ikke brukes til oppvarming av vann.

Kobler varmepumpen til gulvvarmesystem og radiatornett
En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med et vannbårent distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur i boligen.

En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir denne med et vannbårent distribusjonssystem. Et borehull har normalt en dybde på 60–200 meter avhengig av energibehov. I tillegg finnes det systemer som utnytter jordvarme, sjøvannsvarme og varme fra grunnvann.

– En borehullspumpe er ifølge vår erfaring den gunstigste investeringen, sier Arve Aasen Strand, som er varmepumpeansvarlig i Variant VVS – totaldistributør av vannbåren oppvarming. Den personlige økonomien har for folk flest vært drivkraften til å investere i en varmepumpe. Gunstige støtteordninger fra ENOVA og lavere oppvarmingskostnader er gode argumenter for å legge om i hjemmet. Det anslås at man i en enebolig på 250 kvadratmeter vil kunne spare hele 25 000 kilowattimer i året på å bruke et varmepumpesystem til oppvarmingen.

Mer enn 850 000 boliger i Norge varmes opp med varmepumpe i Norge, ifølge tall fra Norsk Varmepumpeforening.